Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 20:39:46 Ns Station Lunteren Spoorstraat Lunteren 6741DE 75371 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-109

Ambulance 07-109

woensdag 20 september 2017

Archief

Ede krijgt een verzetsheldenwijk

Gemaakt: Maandag, 24 april 2017 20:38

EDE - Op het het voormalige kazerneterrein Simon Stevin komt een woonwijk met straatnamen van verzetshelden. Het gaat om vijftien mensen die een directe band hadden met de verzetsgroepen uit de plaats Ede zelf. Zij krijgen in de komende jaren een eigen straat of plantsoen op het kazerneterrein. De vijf verzetshelden uit Bennekom, Lunteren en Ederveen worden in de toekomst in hun eigen plaats vernoemd.

 

Op zaterdag 22 april onthulde Burgemeester van der Knaap de nieuwe straatnamen tijdens het Vrijheidsfestival Ede in het bijzijn van nabestaanden. Burgemeester Cees van der Knaap: "Wij gedenken in het bijzonder hen, maar ook al die anderen in de rol van het verzet, met veel waardering en respect."

 

Een team van deskundigen en de straatnamencommissie adviseerde het college van burgemeester en wethouders over de selectie van de namen. Bij die keuze is uitgegaan van oorlogsslachtoffers. Het gaat om verzetsmensen die als gevolg van hun verzetsdaden om het leven gekomen zijn, of als gevolg daarvan (ernstig) trauma hebben opgelopen. Ze zijn allemaal in Duitse handen gevallen en hebben zwaar geleden.

 

Verzetswerk

De geselecteerde verzetsmensen kozen bewust voor het verzetswerk, dan wel zijn er bewust mee bezig geweest. Zij speelden allemaal een actieve rol in het verzet. Een bijzondere groep is de koeriersters. Deze vrouwen hebben belangrijk en gevaarlijk werk verricht, maar zijn na de oorlog veelal verdwenen in de schaduw van hun mannelijke collega's. Geen van hen is door het verzetswerk om het leven gekomen.

 

Namen

De toekomstige straatnamen in Ede luiden: Piet Romboutlaan, Wiesje Boonzaaijerstraat, Didi Rooslaan, Pieter van Varklaan, Ariën Thomassenstraat, Egbert Veenhof, Rijk Tigelaarstraat, Piet Smithof, Cornelis Verduijnstraat, Cornelis Garritsenstraat, Barend Veenendaalstraat, Gebroeders van Steenbergenplantsoen, Folkert Roosjenstraat, Henk Wildenburglaan en de Janny Laupmanlaan.

 

In de dorpen krijgen de volgende verzetsmensen een straatnaam:
- Simon van den Bent, Bennekom
- Jan Willem Schouten, Bennekom
- Peter Roseboom, Bennekom
- Henk en Wim van der Mheen, Lunteren
- Gerard Lambert, Ederveen

Groep van honderden Molukse motorrijders over A30

Gemaakt: Dinsdag, 25 april 2017 16:11

BARNEVELD / EDE - Een stoet van acht- tot negenhonderd motorrijders heeft dinsdag bezit genomen van de wegen tussen Moordrecht en Apeldoorn. Daarbij kwamen ze ook over de A30 en A1 langs Barneveld en Ede.

 

De motorrijders, onder wie veel leden van motorclub Satudarah, rijden in colonne naar de Gelderse stad voor de herdenking van de officiële proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken (Republiek Maluku Selatan, RMS) in 1950. Volgens de VerkeersInformatieDienst zorgde de politie ervoor dat de stoet gescheiden bleef van overig verkeer om de kans op ongelukken te verkleinen.

 

Ongeval

Toch ging het niet altijd goed. Ter hoogte van Barneveld kwamen twee motorrijders ten val. Twee motorrijders waren bezig met een inhaalactie toen één van hen de macht over het stuur verloor en tegen de ander aanbotste. De ene motorrijder kwam tot stilstand in de berm en de ander iets verderop. Beide bestuurders zijn gestabiliseerd en per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Door het ongeval is één rijstrook op de A30 afgesloten geweest, waardoor er file ontstond. De motoren zijn opgehaald door de motorclub.

 

Droom

De RMS werd nooit een feit. Duizenden Molukkers, vooral militairen die in Nederlandse dienst waren geweest en hun families, kwamen een jaar na het uitroepen van de RMS naar Nederland. Hun droom zagen ze tot de dag van vandaag niet in vervulling gaan; het zuiden van de Molukken staat onder Indonesisch gezag.

 

Satudarah is een Nederlands-Molukse club. Volgens de politie is het een 'outlaw motorcycle gang' waarvan veel leden zich schuldig maken aan misdrijven.

Ambulancezorg gewoon beschikbaar op Koningsdag

Gemaakt: Dinsdag, 25 april 2017 20:22

FNV Zorg & Welzijn heeft vandaag gewaarschuwd voor een groot tekort aan ambulancepersoneel op Koningsdag. De ambulancediensten herkennen zich niet in het beeld dat FNV schetst. Ambulancezorg is gewoon beschikbaar op de verjaardag van de koning.

 

Uit navraag bij de grote steden blijkt dat de paraatheid van de ambulances op Koningsdag op orde is en dat van onverantwoorde situaties geen sprake is.

 

Tekort gespecialiseerde verpleegkundigen
In de zorgsector is sprake van een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Ook de ambulancesector heeft daar last van en moet extra moeite doen om de roosters rond te krijgen. De paraatheid is ondanks de personeelskrapte op peil en het beeld dat FNV schetst is niet juist.

Koninklijke onderscheiding voor 22 inwoners gemeente Ede

Gemaakt: Woensdag, 26 april 2017 19:30

EDE - Burgemeester Cees van der Knaap van Ede heeft woensdag 26 april 2017 aan 22 mensen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Allen zijn inwoners van de gemeente Ede. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april.

 

Een inwoner van Ede werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, twee inwoners van Bennekom en een inwoner van Otterlo werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.  18 inwoners van de gemeente Ede werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

Toespraak

Burgemeester Cees van der Knaap belichtte in een persoonlijke toespraak tot alle gedecoreerden hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat gebeurde in congrescentrum De Reehorst in Ede in bijzijn van familie en vrienden van de gedecoreerden.

 

Officier in de Orde van Oranje-Nassau:

 • De heer F.H.B. Vogd, 64 jaar, Ede
  Hij is lange tijd werkzaam in de ICT-sector en heeft vele initiatieven genomen om ICT platforms in Nederland op te richten. In 1984 werd mede op zijn initiatief EXIN “het onafhankelijk exameninstituut” opgericht. In 1993 was hij betrokken bij de oprichting van IT Service Management Forum en was hij elf jaar voorzitter. Dit forum heeft zich 23 jaar gefocust op het implementeren van Servicemanagement in het algemeen en ITIL in het bijzonder. In 2003 nam hij het initiatief om op CIO niveau krachten te bundelen in CIO Platform Nederland, waar hij tot mei 2016 programmadirecteur was. Ook heeft hij bedrijven aangespoord om samenwerkingsverbanden aan te gaan. Een voorbeeld is IN2IT, dit is een coöperatie van sociale ondernemingen die met ICT-professionals werken met een aandoening in het autistisch spectrum.

 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

 • De heer R.R. Laagewaard, 70 jaar, Otterlo
  Als beleidsmedewerker was hij tot 2004 werkzaam bij het Ministerie van VWS. Op 17-jarige leeftijd is hij begonnen als vrijwilliger bij de Unie van Vrijwilligers en later pakte hij bestuursfuncties op bij bewonersvereniging Savelsbos in Zoetermeer, kruiswerkorganisatie Zoetermeer, stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer, Vereniging Vrijwilligers Terminale Zorg Bunnik, Stichting Herdenking 15 augustus 1945 en filmhuis Cine-Utopia. Vele jaren was hij lid van de raad van toezicht van Dennenrust in Wageningen, later werd hij ambassadeur en vrijwilliger voor Cultureel Erfgoed Rumah Kita vallend onder Zinzia zorggroep. Hij is medeoprichter en voorzitter van de Vrienden van Otterlo. Vanaf 2012 is hij betrokken als projectleider Dorpshuis Plus bij de Stichting Dorpshuis Otterlo en inmiddels bestuurslid.
 • De heer R. Roeten, 71 jaar, Bennekom
  Tot 2000 was mijnheer Roeten werkzaam bij de Koninklijke landmacht. Daarnaast is hij al 40 jaar vrijwilliger. Vanaf 1975 is hij lid van onderwatersportvereniging De Heiduikers in Ede, was vier jaar voorzitter en heeft onderwaterhockey in Ede geïntroduceerd. Hij was vijf jaar bestuurslid bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en heeft zich ingezet voor betere begripsvorming tussen duikers en scheepsvaart, de bevordering van de veiligheid van duikers en vernieuwing van de NOB-duikopleidingen. Zes jaar was hij voorzitter van het Nederlands Platform voor Waterrecreatie. Ook bij watersportvereniging VADA in Wageningen is hij al geruime tijd te vinden als vrijwilliger. Jarenlang heeft hij VADA vertegenwoordigd bij het Verbond van Nederlandse Motorbootsport.
 • Mevrouw drs. S.E. Stumpel-Rienks, 70 jaar, Bennekom
  Zij was tot 2011 werkzaam als docent aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Al vele jaren is zij actief als vrijwilliger op gebied van natuureducatie en natuurbehoud. Meer dan 20 jaar heeft zij zich ingezet voor Natuurmonumenten, waarvan acht jaar als bestuurslid. Bij de Koninklijke Nederlandse natuurhistorische Vereniging was zij vele jaren redacteur bij de uitgeverij en vijf jaar bestuurslid. Vanuit dat bestuur was zij ook bestuurslid van het Nederlands bureau van de International Union for Conservation of nature. Daarnaast was zij 23 jaar voorzitter van Stichting Milieuwerkgroepen Ede.

 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

 

 • De heer dr. H. Van As, 64 jaar, Lunteren
  Naast zijn werk als universitair hoofddocent aan de Wageningen University is hij ruim 30 jaar vrijwilliger. Hij was acht jaar voorzitter van de Vereniging tot stichting en instandhouding Scholen met de Bijbel in Lunteren. Vanaf 1987 is hij lid geworden van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Lunteren, was twaalf jaar ouderling en vervolgens diaken. Na de splitsing van de voormalig Nederlands Hervormde Kerk zette hij tot 2016 zijn werk voort als diaken bij de Hersteld Hervormde Gemeente en is zeven jaar voorzitter van de zendingscommissie.
 • Mevrouw M. van den Berg-Moerkerken, 77 jaar, Ede
  Tot 1978 was ze werkzaam als verpleegkundige en begon ze in Suriname met haar vrijwilligerswerk. Vanaf de oprichting in 1990 van Kerkelijk Centrum Emmaüs in Ede, Samenwerkende Kerken in de Rietkampen, heeft ze diverse vrijwilligerstaken en functies binnen dit centrum op zich genomen. Ook was zij zeven jaar voorzitter van Nederlandse Christen Vrouwen Bond afdeling Ede Zuid, later genaamd Passage. Daarnaast is ze zo’n vijf jaar vrijwilliger bij het Toon Hermans Huis in Ede en al jaren mantelzorger.
 • Mevrouw G. Boorsma-de-Rooij, 49 jaar, Bennekom
  Zo’n 20 jaar doet ze vrijwilligerswerk. Ze begon als vrijwilliger bij peuterspeelzaal ‘Klein Vossenhol’ in Bennekom. Ruim tien jaar was zij een van de leidsters bij korfbalvereniging DVO/Accounter in Bennekom en later was ze secretaris bij de pupillencommissie. Vanaf 2006 is ze hulphonden gaan opleiden voor de Stichting Hulphond Nederland. Daarnaast is ze al vele jaren leidinggevende en secretaris bij de kindernevendienst van de Hervormde Gemeente te Bennekom.
 • Mevrouw drs. M.H. Buijnink, 62 jaar, Lunteren
  Docent Gezondheidsleer bij het Groenhorst College in Barneveld was ze tot 2011. Ze is al vele jaren actief als vrijwilliger en mantelzorger. Mevrouw Buijnink begon als gastvrouw bij de Oud Lunterse Dag en werd vervolgens voorzitter van de stichting Behoud van het Veluws Platteland. Bij de Gereformeerde PKN Kerk in Lunteren was ze acht jaar ouderling en vervolgens begeleider bij de kindernevendienst. Daarnaast is zij de drijvende kracht achter de wekelijkse catechisatiebijeenkomsten in Lunteren, die vanuit ’s Heeren Loo georganiseerd worden voor mensen met een beperking.
 • De heer W.H. van Ginkel, 61 jaar, Ederveen
  Hij is eigenaar van administratiekantoor Van Ginkel en verricht tientallen jaren vrijwilligerswerk. Vanaf 1967 is hij lid van voetbalvereniging Advendo ’57 in Ederveen, ruim 21 jaar bestuurslid geweest en momenteel sportparkbeheerder. Al vijf jaar is hij bestuurslid bij Belangengemeenschap Edese Veldvoetbalvereningen. Verder is hij vanaf 1994 bestuurslid bij EHBO Ederveen en iedere zaterdag als vrijwilliger namens de EHBO bij Advendo ‘57 aanwezig. 
 • Mevrouw M. van Grootheest-van Beek, 60 jaar, Bennekom
  Al ruim 30 jaar zet ze zich in als vrijwilliger. Bij Sociaal Cultureel Centrum ’t Laag in Bennekom is ze betrokken bij de organisatie van activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij Buurthuis de Meerpaal helpt ze onder andere bij de Open Maaltijd en bij Opella ondersteunt ze bij de wekelijkse spelmiddag voor bewoners van Cornelie. Daarnaast ondersteunt ze ook andere evenementen zoals Kinderdorp Bennekom en de Kerkpleinmarkt in Bennekom. 
 • Mevrouw G.A.L. Hiddink-Klein Wassink, 71 jaar, Ede en
 • De heer J. Hiddink, 74 jaar, Ede
  Echtpaar Hiddink is al meer dan 30 jaar vrijwilliger. De heer Hiddink is al jaren vrijwilliger bij de Protestantse Wijkgemeente “De Open Hof” in Ede, waarvan hij twee periodes diaken is geweest. Vijf jaar was hij bestuurslid bij Stichting Historisch Museum Ede en verder verricht hij vrijwilligerswerk in de Rosoliemolen in het Openluchtmuseum in Arnhem, bij de stichting Dijkbloazers in Lunteren en bij het dagbestedingscentrum ‘In goede Aarde’ in Ede. Mevrouw Hiddink-Klein Wassink is vijf jaar penningmeester geweest bij de Passage, voorheen Nederlandse Christen Vrouwen Bond afdeling Ede Noord. Bij Opella is ze al twintig jaar vrijwilliger bij de Bezoek- en Opvangservice. Het echtpaar is samen vanaf 1985 bezoekvrijwilliger voor een cliënt van ’s Heeren Loo in Wekerom.
 • De heer M. van Holland, 68 jaar, Ede
  Het Graafschap college in Doetinchem is tot 2012 de werkplek van mijnheer Van Holland geweest. In 1972 begon hij met zijn vrijwilligerswerk als leider/trainer bij voetbalvereniging DTS ’35 in Ede. Midden jaren tachtig werd er vijf jaar lang een huttendorp georganiseerd in de Maandereng in Ede en was hij ‘de motor’ achter de organisatie. Al vele jaren is hij vrijwilliger en bestuurslid bij Speeltuinvereniging De Korenbloem en bij Buurtcentrum De Kolk in Ede.
 • De heer E.L.T. baron van Isselmuden, 66 jaar, Bennekom
  De baron was tot 2015 accountmanager bij de ABN AMRO bank en is al vele jaren vrijwilliger. Hij is begonnen bij de tuincommissie van Stichting Johanniter Tehuis “Oud Vossenhol” in Bennekom en vanaf 1990 is hij bestuurslid. Meer dan tien jaar is hij bestuurslid bij stichting Trapakkers in Ede. In 2001 is hij een van de initiatiefnemers om de Koepel op de Hullenberg in Bennekom in ere te herstellen en zo ontstaat Stichting Koepel Bennekom waar hij zich vrijwillig voor inzet. Verder was hij voorzitter van Ondernemersvereniging Ede Centrum, maakte hij deel uit van de promotiecommissie Ede en is hij bestuurslid bij Stichting Recreatie Veluwe & Vallei.
 • De heer R. Leenders, 65 jaar, Ede
  Tot eind 2016 was hij directeur Business Development bij Roler personeelsdiensten. In 1973 is hij begonnen met zijn vrijwilligerswerk bij het Apostolisch Genootschap in Ede. Na 18 jaar werd hij geestelijk verzorger en later voorganger. Verder maakte mijnheer Leenders dertien jaar deel uit van het dagelijks bestuur van het Pallas Athene College, Staring College in Lochem, de Noordgouw in Heerde en het Graafschap college in Doetinchem. Later werd hij voorzitter van het stichtingsbestuur bij de Openbare Scholengemeenschap ‘Pantarijn’ te Wageningen en aansluitend voorzitter van de Raad van Toezicht.
 • De heer A.A. de Niet, 66 jaar, Ede
  Tot september 2015 was hij werkzaam bij ’s Heeren Loo zorggroep, daarnaast verricht hij zo’n 25 jaar vrijwilligerswerk en al vele jaren mantelzorg. In de jaren tachtig was hij jeugdouderling bij de Gereformeerde Kerk Ede in het centrum en later werd hij vrijwilliger bij Samenwerkende Kerken in de Rietkampen te Ede. Vanaf 2001 is hij vrijwilliger bij het dagactiviteitencentrum in de Rietkampen van ’s Heeren Loo en ruim acht jaar is hij voorzitter van de regio Oost van CHJC, een vereniging van Christelijke homo’s, lesbiennes en biseksuelen.
 • Mevrouw E. van Omme-Onderstal, 55 jaar, Otterlo
  Ze is mede-eigenaar van kampeerboerderij De Houtkamp. Op 14-jarige leeftijd is zij begonnen met haar vrijwilligerswerk als juf op de zondagsschool bij de Hervormde Gemeente Otterlo en inmiddels is ze ook voorzitter. Zij was twaalf jaar voorzitter bij De Schakel, voorheen Vrouwenvereniging Passage Harskamp-Otterlo-Wekerom en acht jaar ledenraadslid bij Rabobank Harskamp-De Valk-Lunteren en later bij Rabobank Woudenberg-Lunteren. Inmiddels is ze dertien jaar bestuurslid van de stichting Dorpsgevoel Otterlo, verleent mantelzorg en is ze gastvrouw voor de buurtvereniging.
 • De heer T.P. van Riet Paap, 75 jaar, Lunteren
  Hij was tot 2007 werkzaam als senior consultant bij de KPN en verricht zeer intensief mantelzorg en vrijwilligerswerk. Sinds 2000 verleent de heer Riet Paap meerdere dagen per week mantelzorg aan zijn kleinzoon, die door zijn meervoudige handicap extra zorg nodig heeft. Daarnaast was hij zo’n vier jaar penningmeester van Stichting Buurtschap Doesburger Eng en aansluitend werd hij voorzitter van de Coöperatie Vereniging Doesburger Eng Streekproducten. Voor de realisatie van de Tegel Route in Lunteren heeft hij als projectleider een cruciale rol vervuld.
 • Mevrouw E. Rodenburg-Geurtsen, 61 jaar, Ede
  Als leerkracht is zij werkzaam bij de Koepelschool in Ede. Ze is drie jaar jeugdleidster geweest bij de Hervormde Gemeente Ede en is al twintig jaar vrijwillig actief als coördinator voor de stichting Vrouwen voor Vrouwen. Deze stichting wil de creativiteit van vrouwen stimuleren en ondersteunen. De opbrengsten van de zelfgemaakte creaties, workshops en high tea’s gaan naar Christenvrouwen in Afrika. Toen haar schoonzus en neefje noodgedwongen Zuid-Afrika moesten verlaten heeft ze geruime tijd onderdak aangeboden en de zorg voor haar neefje op zich genomen. 
 • De heer M.T. de Ruiter, 59 jaar, Ede
  Hij is administratief medewerker bij de Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden/ROC A12. Vanaf 1978 is hij lid van voetbalvereniging Blauw Geel ’55 in Ede en is daar al ruim dertig jaar kantinebeheerder. Vanaf 1980 organiseert hij jaarlijks het Horeca Volleybaltoernooi in Ede. Sinds de oprichting van de Vereniging van Eigenaren Achterdoelen in Ede is hij bestuurslid en de verbindende schakel voor zowel het bestuur als de bewoners.
 • Mevrouw D. van Veldhuizen-Hooijer, 65 jaar, Ede en
 • De heer R. van Veldhuizen, 65 jaar Ede
  Beiden waren tot 2015 werkzaam bij de gemeente Ede, verrichten vele jaren vrijwilligerswerk en staan al jaren klaar om anderen te helpen. De heer Van Veldhuizen was vier jaar ouderling en aansluitend 13 jaar vrijwilliger bij de Nieuwe Kerkgemeente deel uitmakend van de Hervormde Gemeente Ede. Ruim tien jaar is hij voorzitter van de reiscommissie bij Hervormd zangkoor Jubilate. Mevrouw Van Veldhuizen heeft 14 jaar bezoekwerk verricht voor de Nieuwe Kerkgemeente onder andere in verzorgingstehuis Bethanië. Ze is bestuurslid bij Hervormd zangkoor Jubilate. Vanaf 2000 zet het echtpaar zich als vrijwilliger en gastvrouw/gastheer intensief in voor stichting Bethanië, eerst in het oude gebouw op de afdeling Amandelbloesem en later in het nieuwe gebouw voor kleinschalig wonen.

Werkzaamheden Valleilijn: bus in plaats van trein

Gemaakt: Vrijdag, 28 april 2017 18:58

BARNEVELD - Vanwege werkzaamheden rijden er op zaterdag 6 mei en zondag 7 mei geen treinen tussen Amersfoort en Barneveld Centrum. In de ochtend en avond vervallen de volgende treinen op de gehele route tussen Amersfoort en Ede-Wageningen (en andersom).

 

Op 6 mei rijden de treinen Amersfoort vertrek 5.39 uur en 6.09 uur naar Ede-Wageningen en Ede-Wageningen vertrek 1.23 uur en 1.53 uur naar Amersfoort niet op het gehele traject; op 7 mei rijden de treinen Amersfoort vertrek 7.09 uur tot en met 10.39 uur naar Ede-Wageningen en Ede-Wageningen vertrek 7.53 uur tot en met 10.23 uur, 23.53 uur en 0.23 uur naar Amersfoort niet op het gehele traject.

 

Daar waar treinen geheel of gedeeltelijk vervallen zet Connexxion bussen in. Vanwege de werkzaamheden bij station Barneveld Noord rijdt er een taxibusje tussen Barneveld Noord en Barneveld Centrum, alwaar reizigers kunnen overstappen op de grote bus.

 

Reizigers dienen rekening te houden met extra reistijd.

Graspollenseizoen barst deze week los

Gemaakt: Zondag, 30 april 2017 17:04

REGIO - De kans op hooikoortsklachten door graspollen neemt deze week flink toe. Nu het koude weer, met regelmatig nachtvorst, voorbij is zal het gras massaal tot bloei komen. Het warmere weer veroorzaakt een ware pollenexplosie.

 

Vanaf donderdag is het bovendien overwegend droog, waardoor de hoeveelheid pollen in de lucht steeds verder toeneemt.

 

Vandaag is het vrij zonnig en warmt het op naar 16 graden in het Waddengebied, 19 in het midden van het land en 20 à 21 graden in het zuiden en in de westelijke duingebieden. In combinatie met het aanwezige bodemvocht, door de buien van afgelopen week, is het groeizaam weer. En dus is er kans op hooikoortsklachten.

 

Vannacht, morgen en dinsdag valt met uitzondering van het noordoosten af en toe regen en wordt de lucht nog een keer gereinigd. Woensdag valt regionaal ook nog regen, maar daarna breekt een overwegend droge periode aan en valt nog slechts een lokale bui. Zo'n bui zal nauwelijks verlichting brengen, want de wind voert al snel weer pollen uit de omgeving aan. Met een noordoostenwind wordt vanaf dinsdag ook veel pollen vanuit Duitsland aangevoerd. Alleen het Waddengebied profiteert van schone zeelucht.

 

Hooikoortsmedicatie nodig op Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag verloopt waarschijnlijk droog met regelmatig zon en maxima op de meeste plaatsen van 15 of 16 graden. De temperatuurverwachting is nog onzeker, maar de kans dat het geheel droog blijft is groot. Mensen met graspollenallergie die naar buiten gaan doen er goed aan om hun medicatie af te stemmen op ongunstige condities.

 

Afgelopen weken waren vrij gunstig

Het koude weer, met flinke vorst in de nacht, heeft de groei en bloei van het gras de afgelopen weken vertraagd. Ook vielen er zeer regelmatig buien en voerde een stevige noordwestenwind schone zeelucht aan. Na het buiige weer zit er veel vocht in de bodem. Omdat de nachtvorst verleden tijd is en het overdag dagelijks opwarmt naar een graad of 15 zal het gras deze week ineens massaal tot bloei komen.

 

Laatste bloeiende berken en eerste bloeiende kruiden

Vooral het zeer sterk allergeen graspollen zal veel klachten veroorzaken, maar ook enkele bloeiende berken zijn nog verantwoordelijk voor hooikoortsoverlast. De bomen raken komende tijd snel uitgebloeid. Kruiden als zuring en weegbree beginnen juist te bloeien. Deze verspreiden licht tot matig allergeen pollen.

Q's Poolcentrum bestaat 10 jaar

Gemaakt: Zondag, 30 april 2017 17:19

EDE - Op woensdag 3 mei bestaat Q's Poolcentrum 10 jaar. Eigenaren Rob en Marlies Koenders vieren dat met een week vol leuke activiteiten.

 

Op woensdag is er het prijzenrad. Bij het huren van een tafel mag je 1x draaien, daarna bij elk uur poolen, snooker of biljart mag je weer een kansje wagen. Bij bestelling van 4 shotjes maak je nog een keer extra kans. De prijzen zijn o.a. 50% korting op tafelhuur, gratis rondje shotjes, gratis bittergarnituur, 10% korting op je rekening, muts van Flugel, flacon van Schrobbeler en nog veel meer.

Ronkende, klassieke 'Chevies' op de Markt

Gemaakt: Zondag, 30 april 2017 18:57

EDE - Zondagmiddag stond de Markt in Ede vol met ronkende, klassieke "Chevies". In samenwerking met de Chillerz lounge bar in Ede start de Chevrolet Corvette club 'Heartbeat' haar jaarlijkse meeting vanaf het marktplein in Ede.

 

Vanaf 13:00 uur verzamelde vele klassieke en moderne Corvette's zich op het plein. Het geheel werd muzikaal ondersteund door de dames van zangclub "Heartbeat" uit Ede.

Mannen Climax derde bij thuiswedstrijd

Gemaakt: Maandag, 01 mei 2017 16:08

EDE - De mannenploeg van Climax is zondag in Ede bij de eerste competitiewedstrijd voor de 2e divisie in poule 5 op de derde plaats geëindigd. Op de landelijke ranglijst staan de Edenaren vierde. Stefan Nieuwland was de enige Climax-atleet die een onderdeel, de 110 meter horden, wist te winnen. De dames van Climax eindigden helaas in de achterhoede.

 

De atleten, vooral op de loopnummers, hadden op sportpark De Hoekelumse Eng veel hinder van de soms bijna stormachtige wind. Desondanks werd er uitstekend gepresteerd. Stefan Nieuwland werd eerste op de 110 meter horden met een tijd van 14.58 sec.. Geoffrey van Dipten werd met een hoogte van 1.95m tweede bij het hoogspringen. Bij het polshoog werd hij vijfde met 3.90 meter. Op dit onderdeel sprong Pieter Braun van AV sprint met 4.90 meter een nieuw baanrecord. De estafetteploeg van Climax werd op de afsluitende Zweedse estafette derde. David Hemstede, gezien zijn leeftijd Master 35+, werd keurig vierde op de 5000 meter. Jarno Beuving werd op de 200 meter vijfde en op de 100 meter zesde. Bart Hanswijk werd eveneens zesde bij het kogelslingeren.

 

In het dagklassement van poule 5 in Ede werd de mannenploeg van Climax derde op geringe afstand van AV sprint uit Breda en Rotterdam Atletiek. Deze drie ploegen staan in het landelijke klassement op de eerste, tweede en vierde plaats.

 

De dames van Climax, met vijf junioren in de ploeg, moet het dit jaar in de competitie stellen zonder Eva Hovenkamp. De competitiewedstrijden passen niet in het door de bondscoach opgestelde wedstrijdschema. Marianne van Deelen en Rozemarijn Snijders behaalden met een vierde plaats op de 800 resp. 400 meter de hoogste individuele klassering. In het klassement moesten de dames genoegen nemen met een plaats in de achterhoede.

Burgemeester Van der Knaap bezoekt briljanten echtpaar

Gemaakt: Maandag, 01 mei 2017 17:33

EDE - Eduard Heyden en Maria van der Veen zijn 65 jaar getrouwd. Op maandag 1 mei bezocht burgemeester Cees van der Knaap het echtpaar.

 

Meneer Heyden is 86 jaar en geboren in Surakarta (Nederlands-Indië). Zijn echtgenote is 84 jaar en geboren in Nijmegen. Het echtpaar is 65 jaar geleden in Nijmegen getrouwd.

 

Het echtpaar woont in Ede en heeft 3 zonen, 2 dochters, 8 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen.

Ede doet mee

Gemaakt: Dinsdag, 02 mei 2017 18:44

EDE - Op de website van Ededoetmee.nl kunt ook u met een laag inkomen genieten van sport, cultuur, recreatie of bijvoorbeeld een fijne massage.

 

Wie komt in aanmerking?

Het tegoed is er voor inwoners met een laag inkomen en een beperkt vermogen. Gezinnen met kinderen van 6 tot 18 jaar en een inkomen onder 130% van het sociaal minimum, krijgen een tegemoetkoming van € 200 per kind per kalenderjaar. Volwassenen met een inkomen onder 130% van het sociaal minimum komen ook in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

 

Lees meer op de pagina van Ede doet mee..... https://ededoetmee.nl/welness-salon-sodaliet/

Bussen en treinen staan stil tijdens Dodenherdenking

Gemaakt: Dinsdag, 02 mei 2017 19:55

REGIO - Alle treinen en bussen staan donderdag om 20.00 uur tijdens Nationale Dodenherdenking twee minuten stil.

 

Alle buschauffeurs en machinisten hebben de instructie gekregen het voertuig, indien mogelijk, op een veilige plaats stil te zetten.

 

Bij de Nationale Dodenherdenking worden alle oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het hele land door middel van twee minuten stilte herdacht. Uit respect hiervoor staan alle bussen en treinen waar mogelijk van 20.00 tot 20.02 uur stil.

 

De twee minuten stilte geldt ook voor de perrons en de stationswinkels.

De “Resound” tour met Reyer ook in Ede

Gemaakt: Woensdag, 03 mei 2017 20:02

EDE - Worshipzanger Reyer start in samenwerking met Zingen in de Kerk in mei 2017 met zijn "Resound" tour, waarmee hij diverse plaatsen in Nederland aan zal doen. Op 19 mei speelt hij in Ede om 20.00 uur in “De Wissel”, Bettekamp 99.

 

De tour staat volledig in het teken van zijn laatste gelijknamige album, wat in de open lucht werd opgenomen in juni vorig jaar. Reyer heeft zich in de afgelopen jaren onderscheiden als een muzikant met een voorliefde voor moderne muziek, wat duidelijk te horen is in de energieke en frisse arrangementen van zijn laatste CD.

 

Reyer licht toe: "De gedachte achter Resound is om te benadrukken dat de kerk van nu een belangrijke stem heeft in de wereld. Angst en verdeeldheid domineren vaak onze media en cultuur, en ik geloof dat de boodschap van het evangelie, de boodschap van hoop en leven hét tegengeluid mag zijn wat wij mogen laten weerklinken en laten zien in onze maatschappij." 

 

Op de touravonden worden veel bekende aanbiddingsliederen gezongen maar natuurlijk ook nieuwe nummers afkomstig van de CD. Er is ruimte voor feest, maar ook momenten van verstilling. Gecombineerd met indrukwekkende beelden van het openlucht concert en Reyer's energieke band belooft dit een unieke tour te worden waarin de bezoeker verwonderd mag raken door een almachtige God van Liefde, en toegerust worden om Zijn hoop te laten weerklinken in deze wereld. 

 

 

Voor meer info & tickets: https://www.zingenindekerk.nl/gospel/reyer

Bevrijdingsvuur ontstoken in Wageningen

Gemaakt: Vrijdag, 05 mei 2017 04:15

WAGENINGEN - In Wageningen is rond middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken. Ruim 1300 lopers verspreiden, als start van Bevrijdingsdag, daarna het vuur over heel het land.

 

De Engelse veteraan en bevrijder Ray Lord arriveerde in een legervoertuig en overhandigde het Bevrijdingsvuur aan burgemeester Geert van Rumund van Wageningen, die met het ontsteken van het vuur in de vuurschaal de overgang van herdenken naar vieren symboliseert. Dat gebeurde op het 5 Mei plein voor Hotel de Wereld, waar in 1945 over de capitulatievoorwaarden met de Duitsers werd onderhandeld.

 

Bevrijdingsvuur in zeker 60 gemeenten
Lopersgroepen brengen het bevrijdingsvuur naar ruim 60 gemeenten. De eerste lopers vertrekken naar Haarlem, waar de nationale start van de Bevrijdingsfestivals is. Daarna volgen delegaties uit andere gemeenten, waaronder ook een groot aantal Gelderse plaatsen.

Na het weekend opnieuw koud met kans op vorst

Gemaakt: Zondag, 07 mei 2017 17:08

REGIO - Dit weekend is het aangenaam met vandaag in het binnenland maxima tussen 17 en 21 graden en morgen 15-18 graden.

 

Aan zee is het een paar graden kouder. Vooral vandaag is de zon van tijd tot tijd te zien. Een volgende serie koude lentedagen dient zich echter al weer aan. Vanaf maandag is het slechts 12 graden aan zee tot 14 in het zuidoosten. Tijdens de nachten koelt het af tot rond het vriespunt, lokaal zelfs iets daaronder. Aan de grond komt het op grote schaal tot vorst. Dit meldt Weeronline.

 

Winterjas of 'tussenjas', sjaal en handschoenen zijn voor wie 's ochtends vroeg op de fiets springt een aanrader. Automobilisten kunnen vooral op het platteland verrast worden door licht bevroren autoruiten. In grote steden is het daarvoor niet koud genoeg.

 

Prima lenteweekend

Vandaag schijnt de zon flink, afgewisseld door enkele stapelwolken. Ook trekt vanuit het zuiden wat sluierbewolking over het land. De meeste zonuren zijn voor het westen en zuiden, de minste voor het noorden. Het wordt 13-15 graden op de Wadden, 18 graden in het midden van het land en 20 of 21 in de zuidelijke provincies. De oostenwind is matig in het binnenland. Op de stranden staat een vrij krachtige wind, 5 Bft. die het voor het gevoel wat frisser maakt.

 

Begin volgende week kans op nachtvorst

Maandag is er veel bewolking met lokaal een spat regen, maar in de loop van de middag kan in de kustprovincies de zon goed doorbreken. Een stevige noordelijke wind blaast een nieuwe portie koude lucht ons land in. Het wordt daarbij 11 graden langs de noordkust en 12-14 elders. Het voelt door de wind een stuk frisser aan!

 

Tijdens de nacht naar dinsdag klaart het breed op en koelt het af tot rond het vriespunt. Lokaal komt de temperatuur zelfs iets onder het vriespunt uit. Aan de grond vriest het grootschalig. In de vroege ochtend van woensdag en ook donderdagvroeg verwachten we vergelijkbare temperaturen.

 

Dinsdag en woensdag overdag ziet het weerbeeld er vriendelijk uit met zon en stapelwolken. Het blijft fris met dinsdag maxima van 11-14 graden en woensdag 12-17 graden.

Vanaf donderdag wordt het waarschijnlijk flink zachter met maxima van 15-20 graden en minima van een graad of 10! Het wordt dan groeizaam weer met enkele buien en soms ook zon.

 

Vorst in mei bijzonder?

Voor de fruitteelt betekent de nachtvorst een nieuwe bedreiging voor de oogst. Normaal is het begin mei 's nachts een graad of 7. Met temperaturen rond het vriespunt beleven we een paar bijzonder koude nachten, maar lokale vorst op gewone meethoogte (1,5 m) komt in mei vaker voor. Zelfs in juni heeft het in het verleden op de officiële weerstations van het KNMI enkele keren gevroren. Recordlaat gebeurde dat op 19 juni 1923 in Den Helder: -0,3 graden.

 

In De Bilt heeft het in juni nooit gevroren. In mei wel, maar door de opwarming van het klimaat gebeurt dit niet zo vaak meer. Vorig jaar kwam het voor het eerst sinds 1997 tot meivorst op het landelijk hoofdstation. Recordlaat vroor het op 28 mei 1961: -0,2 graden

 

Vorst aan de grond kan zelfs tot ver in de zomer voorkomen. De periode waarin nog nooit ergens in Nederland vorst aan de grond is waargenomen loopt van 20 juli t/m 21 augustus.

Joram van de Bospoort verbetert clubrecord hoogspringen uit 2001

Gemaakt: Zondag, 07 mei 2017 19:56

EDE / GENDRINGEN - Bij de competitiewedstrijd voor CD junioren in Gendringen verbeterde Climax-atleet Joram van de Bospoort zaterdag het uit 2001 daterende clubrecord bij het hoogspringen voor junioren C. Céline van Heerikhuize haalde een aantal seconden af van het clubrecord op de 1000 meter voor meisjes junioren D.

 

Joram van de Bospoort sprong met 1,85 meter een fenomenaal nieuw clubrecord bij het hoogspringen voor junioren C. Al vroeg in het outdoor seizoen maakt Joram indruk door met een sprong over 1.85 meter de prestaties van Bob Altena uit 2001 en Tim Bluekens uit 2012 uit de boeken te werken. Daarnaast wist hij de 800 meter en het verspringen op zijn naam te schrijven. Céline van Heerikhuize haalde met een tijd van 3:10,52 minuten een aantal seconden af van het clubrecord op de 1000 meter voor meisjes junioren D.

 

In Gendringen behaalden zowel de eerste teams van de jongens C en de meisjes D junioren een tweede plaats in de poule. Eerste plaatsen op de onderdelen waren er voor Céline van Heerikhuize, Dorine van Leeuwen en Joram van de Bospoort.

Ambulancezorg op bezoek bij de Prinses Amalia basisschool

Gemaakt: Maandag, 08 mei 2017 16:24

BARNEVELD - Ambulancezorg Gelderland-Midden biedt basisscholen kosteloos ambulancelessen aan om leerlingen kennis te laten maken met ambulancezorg. Vandaag waren Ronald en Martien van Ambulancezorg Gelderland-Midden op bezoek bij groep 6 van de Prinses Amalia basisschool in Barneveld.

 

Wil je ook dat ze langskomen bij jou op school? Plan dan alvast een bezoek voor volgend schooljaar via deze website.

ChristenUnie Gelderland vraagt aandacht voor toekomst familiebedrijven MKB

Gemaakt: Maandag, 08 mei 2017 18:41

REGIO - Familiebedrijven spelen een belangrijke rol in het MKB – ook in Gelderland. Het Midden- en Kleinbedrijf is dé banenmotor van de Gelderse economie en de Provincie heeft het MKB als doelgroep genoemd in het provinciaal economisch beleid. Toch is er voor familiebedrijven geen specifieke aandacht in het Gelderse beleid. ChristenUnie Statenlid Janneke Slingerland wil van het College horen of en hoe de provincie Gelderland zich meer inzetten wil voor de familiebedrijven in het MKB. Ze heeft vandaag hierover vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

 

Het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven (70%) is familiebedrijf. Hieronder vallen de meeste agrarische bedrijven (92% is familiebedrijf) en veel winkelbedrijven. Het MKB is de banenmotor van de Gelderse economie en het MKB is doelgroep van het provinciaal economisch beleid, zo staat geformuleerd in het beleidskader economie dat vorig jaar door Provinciale Staten van Gelderland is vastgesteld. Het beleid richt zich vooral op groei, innovatie, opschalen en internationaliseren.

 

De provincie Gelderland heeft echter geen specifieke aandacht voor familiebedrijven. Deze bedrijven hebben wel behoefte aan goede ondersteuning bij zaken als bedrijfsopvolging en het nemen van de juiste bestuurlijke beslissingen.

 

In Overijssel is dat er wel. De provincie Overijssel heeft besloten om in de komende jaren samen met Hogeschool Windesheim en Saxion gericht aandacht en ondersteuning te bieden aan familiebedrijven onder de titel: Samen in beweging voor familiebedrijven. Doel is om bedrijven te ondersteunen in het nemen van goede beslissingen over bestuur, bedrijfsopvolging en onderwijs. Overijssel faciliteert familiebedrijven bij het (her)inrichten van de bestuursstructuur en de bedrijfsopvolgingsproblematiek. Tevens ontwikkelt de provincie een Jonge

 

Bedrijfsopvolgingsregeling.

Deze aandacht en inzet in Overijssel is er niet in Gelderland, maar gezien het grote aandeel familiebedrijven binnen het MKB zou dat wel gerechtvaardigd zijn. 'Juist voor familiebedrijven zijn vragen over bedrijfsopvolging en de toekomst van het bedrijf vaak lastig te beantwoorden. Doelgerichte aandacht en inzet van de provincie bij het nemen van goede beslissingen helpt om dit aanzienlijke deel van onze Gelderse economie een goede toekomst te bieden,' aldus ChristenUnie Statenlid Janneke Slingerland.

Oranje Nassau School op excursie bij MotoVeda

Gemaakt: Maandag, 08 mei 2017 22:45

EDE - Groep 8 van de Oranje Nassau basisschool in Ede heeft een aantal weken aan een project gewerkt met als thema "Vervoer". Als afsluiting van dit project mocht MotoVeda meedenken met de excursie.

 

Maandag 8 mei waren de leerlingen van de ONS van harte welkom bij Henk en Emmy Veenendaal. De 34 nieuwsgierige leerlingen hebben samen met meester Kees en zijn stagiaire alles kunnen vragen en horen wat te maken heeft met scooters, motorscooters, MP3's en motoren. Ook aanverwante producten zoals kleding en accessoires kwamen aan bod. Als laatste werd er een kijkje in de werkplaats genomen waarbij Henk & Emmy de leerlingen "warm" probeerden te maken voor het technische vak. Ten slotte kun je niet vroeg genoeg beginnen met het enthousiasmeren van een groep jonge mensen om later een opleiding in de techniek te gaan volgen aldus Henk & Emmy.

 

Voor beide partijen een bezoek waar leuk én leerzaam op terug gekeken kan worden.

Politie waarschuwt consumenten en bedrijven bij start nieuwe werkweek voor gijzelsoftware

Gemaakt: Zondag, 14 mei 2017 16:15

NEDERLAND - Sinds afgelopen vrijdag 12 mei zijn tienduizenden computers in tientallen landen getroffen door ransomware, ook wel 'gijzelsoftware' genoemd. Het NCSC heeft daar vrijdag al een waarschuwing voor gegeven. De politie adviseert consumenten en vooral ook bedrijven zich tegen ransomware te wapenen door updates direct te installeren, antivirusprogramma's te gebruiken en back-ups te maken van de gegevens op de computers. De politie raadt mensen ten zeerste af om te betalen voor de ontsleuteling van de systemen/bestanden, omdat hiermee deze criminaliteit wordt gefinancierd en in stand wordt gehouden. Het is allerminst zeker of betaling leidt tot decryptie van de bestanden.

 

Cybercrime-beveiliging online
Criminelen proberen sinds afgelopen weekend wereldwijd computers binnen te dringen via 'WannaCry' of andere varianten op deze naam. De gijzelsoftware versleutelt een groot deel van de bestanden op de computers of gijzelt de systemen. De criminelen eisen vervolgens losgeld van de slachtoffers om de bestanden weer ontsleuteld te krijgen. Van tientallen landen komen er meldingen binnen van ransomslachtoffers, inmiddels is bekend dat er infectie heeft plaatsgevonden in Nederland. Er is nu voorkomen dat de cryptoware zich automatisch verspreidt, maar individuele systemen zijn nog steeds kwetsbaar.

 

Hoe word ik besmet en wat kan ik er aan doen?
Via de ransomware 'WannaCry' maken criminelen gebruik van een lek in het besturingssysteem van Windows. De gijzelsoftware richt zich vooral op bedrijfsnetwerken en wordt verspreid via een bijlage in een e-mail. De politie adviseert gebruikers van Windows 7 en dan ook in het bijzonder ondernemers om zo snel mogelijk hun systeem te updaten, nog voordat de nieuwe werkweek begint. Het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) meldt dat Microsoft inmiddels ook een software-update MS17-010 beschikbaar heeft voor niet-ondersteunende versies van Windows. Zowel politie als de NCSC roepen bedrijven en consumenten op om extra alert te zijn.

 

Hoe kunt u de kans op besmetting verkleinen?

 • De kans op besmetting kan worden verkleind door besturingssystemen en programma's altijd up-to-date te houden en door niet te surfen op het internet zonder antivirusprogramma's;
 • Open e-mail of links in mails van vreemden niet en al helemaal geen geen bijlage(n) van vreemde afzenders;
 • Open ook geen e-mail van bekenden met links of bijlagen die u eigenlijk niet verwacht. Controleer dit met de verzender via een ander kanaal dan de e-mail of het bestand bewust is verstuurd;
 • Om u te wapen tegen ransomware is het aanbevolen regelmatig back-ups van uw bestanden te maken en deze niet met de computer verbonden te houden. Na een besmetting kunt u dan ook gewoon weer over uw bestanden beschikken;
 • Voor bedrijven: voorkom dat geïnfecteerde systemen verbinding maken met de rest van het interne netwerk.

 

Onderzoek
Er wordt in internationaal verband onderzoek gedaan naar de criminelen die achter deze gijzelsoftware zitten. De politie werkt hierbij nauw samen met Europol, Interpol, NCSC en private cybersecurity bedrijven. De politie richt zich op het waarschuwen van mogelijke slachtoffers, verstoring van het criminele proces en opsporing van de daders. De politie raadt slachtoffers aan melding te doen bij de politie.

Jasper Bos krijgt cheque van € 250,- voor zijn Prullenbak-radar

Gemaakt: Maandag, 15 mei 2017 18:31

EDE - Begin maart schreef gemeente Ede de City Challenge Voor het oprapen uit. De gemeente daagde Edese scholieren, Edenaren en landelijke challengers uit om met slimme oplossingen te komen om zwerfafval in Ede op te ruimen en tegen te gaan. Zaterdag 13 mei werden de winnaars bekendgemaakt en overhandigde wethouder Harry van Huijstee de prijzen. In de categorie Edese scholieren ging Jasper Bos er met de eerste prijs vandoor met het idee van een slimme app. Onder de Edese inzendingen won Krijn Driessen met zijn idee wegsponsoren van afval. Het idee Rommelroute, ingezonden door een vijftal Delftse studenten, werd uitgeroepen tot landelijke winnaar.

 

Jasper Bos kreeg een cheque ter waarde van € 250,- voor zijn Prullenbak-radar, een app om prullenbakken mee te kunnen vinden. Juryvoorzitter en projectleider Sigrid Keek: "We waren met name gecharmeerd van het spelelement in Jaspers plan." De Kauwgumprullenbak van Lorraine van der Spoel was goed voor een tweede plek. Het idee Prullenbakkenpoppen van Cecile Gunsing, Dana van den Berg en Julia van Roomen belandde op de derde plaats.

 

Bij de Edenaren vielen ook Judith Klostermann en Annemarie Bruil in de prijzen. De eerste met een competitie voor scholen voor de schoonste schoolomgeving en een opruim set voor wandelaars en fietsers. De tweede met een Buurt BBQ en wedstrijdje zwerfafval zoeken.

 

Het beste landelijke idee, de Rommelroute, scoorde hoog op originaliteit, effectiviteit en praktische uitvoerbaarheid. Thomas Lensvelt en zijn medestudenten verdienden € 1.000 met dit plan voor een rondreizend circus van interactief en informatief straatmeubilair.

 

Nu de prijswinnaars bekend zijn gemaakt, gaat de gemeente de verschillende plannen uitwerken. Wethouder Harry van Huijstee: "Dit doen we het liefst in samenwerking met de bedenkers. Daarnaast zullen we de rest van de in totaal 85 inzendingen gebruiken om de huidige projecten van Ede Schoon te verbeteren en ter inspiratie voor het programma in de toekomst. Er zitten namelijk zoveel gekke, creatieve en inspirerende ideeën tussen! We zijn ontzettend blij met alle input."

 

Met de feestelijke prijsuitreiking is de City Challenge 'Voor het oprapen' afgerond. De challenge was onderdeel van Ede Schoon 2016-2023, een meerjarenplan van de gemeente om Ede te ontwikkelen tot een jonge en groene stad waar ontmoeten en verbinden centraal staan. Met 'Voor het oprapen' richtte de gemeente zich voornamelijk op bewustwording en gedragsverandering onder jongeren.

Anneke Bakker ontvangt Medaille van Verdienste

Gemaakt: Maandag, 15 mei 2017 18:49

EDE - Mevrouw J.M. Bakker-Wijnbergen, heeft op zaterdag 13 mei de Medaille van Verdienste van de gemeente Ede ontvangen. Loco-burgemeester Weijland reikte tijdens de opening van het nieuwe clubhuis van de Mixed Hockey Club Ede de medaille en de daarbij behorende oorkonde uit.

 

Het gemeentebestuur van Ede heeft mevrouw Bakker-Wijnbergen deze gemeentelijke onderscheiding toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de wijze waarop zij zich heeft ingezet voor de Mixed Hockey Club Ede, hetgeen ten gunste komt van de Edese samenleving.

 

Anneke Bakker is een van de oprichters van de Mixed Hockey Club Ede en op haar initiatief is in 1983 de hockeyschool opgericht, destijds een noviteit. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van hockey in Ede, want door te investeren in de jeugd is het al jaren mogelijk om met verschillende teams van Mixed Hockey Club Ede op landelijk niveau mee te draaien.

 

Meer dan 50 jaar heeft Anneke Bakker zich op bijzondere wijze ingezet voor Mixed Hockey Club Ede. Nog steeds is ze bij de vereniging betrokken en zorgt ze ervoor dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de jeugdinstroom. Mede door haar inzet is de vereniging uitgegroeid tot een club met 800 leden, een semiprofessionele staf en een fantastisch nieuw clubhuis.

Gemeentelijke onderscheidingen

 

De verordening Gemeentelijke Onderscheidingen Ede geeft het college van burgemeester en wethouders van Ede de mogelijkheid de Medaille van Verdienste van de gemeente Ede toe te kennen. Dat gebeurt dan als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan ingezetenen en ook aan niet-ingezetenen van de gemeente Ede.

 

Personen die in vrijwillig verband bijzondere verdiensten hebben gehad voor de Edese gemeenschap of op enig terrein van het maatschappelijk leven blijk hebben gegeven van bijzondere burgerzin of een belangrijke prestatie hebben verricht op cultureel, sportief of enig ander gebied komen in aanmerking voor de medaille.

 

Het college van burgemeester en wethouders beslist over de toekenning van deze gemeentelijke onderscheiding op voordracht van de burgemeester, nadat de commissie van advies gemeentelijke onderscheidingen is gehoord.

Livemuziek in Wijkcentrum De Velder

Gemaakt: Maandag, 15 mei 2017 19:06

EDE - Zaterdag 27 mei staat weer in het teken van gezelligheid en livemuziek bij Wijkcentrum De Velder. Met muziek van Trailhound Bluesband en Ruud & Guests. Stevige Blues en oude bekende Rocknummers zullen voorbij komen. Ook zal er een setje met nummers van de Beatles gespeeld worden.

 

De muziekavond begint om 20:00 uur en eindigt om 24:00 uur. De toegang is geheel gratis. Wijkcentrum De Velder is te vinden aan de Munnikenhof 17 in Ede. Voor meer info kijk op www.develder.nl.

Buurtbewoners in actie tegen opvanglocatie Batelaar

Gemaakt: Maandag, 15 mei 2017 21:43

LUNTEREN - Buurtbewoners van opvanglocatie Domus+ Batelaar aan de Postweg in Lunteren, zijn maandagavond in actie gekomen tegen het Leger des Heils. Zij vinden dat ze er een puinhoop van maken in de buurt. De buurtbewoners hebben daarvoor een laadbak vol puin voor de deur van Batelaar uitgestort.

 

De buurtbewonerscommissie, bestaande uit zes mensen uit de buurt, staat in nauw contact met gemeente en politie om de overlast van bewoners van Batelaar in te tomen. Tot voor kort was er ook nauw contact met mensen van Batelaar. Maar zij hebben besloten de communicatie te stoppen.

 

Voor de buurt is de maat nu vol. De overlast moet stoppen, er moeten maatregelen genomen worden. Deze mensen, de bewoners, passen niet in deze omgeving. We hebben nu twee jaar geëxperimenteerd, maar er zijn allerlei incidenten geweest. Deze mensen komen uit grote stad, ze zijn dakloos. Het is prima dat ze worden geholpen, maar ze worden hier op het platteland gezet en er is hier niks te beleven. Ze lopen naar Lunteren, ze lopen naar Barneveld, ze plegen diefstallen. Dat is gewoon niet te tolereren.

De bouw van de Topsporthal Ede gaat van start

Gemaakt: Dinsdag, 16 mei 2017 16:47

EDE - Begin juni start de bouw van de Topsporthal Ede. Vandaag tekende wethouder Johan Weijland namens de gemeente Ede de huurovereenkomst met Sportservice Ede. De topsporthal is vanaf medio 2018 dé inspirerende plek van de Kenniscampus Ede. In de sporthal vind je topsport, recreatieve sport, onderwijs en paramedische expertise in één duurzaam gebouw. Hier kun je als sporter en student het beste uit jezelf halen.

 

COG/ROC A12 wordt de belangrijkste gebruiker van de sporthal. De onderwijsinstelling gebruikt de topsporthal de komende 40 jaar voor de studenten, onder andere van de opleidingen Sport & Bewegen en Veiligheid &Vakmanschap. De hal vervangt de verouderde sporthal De Reehorst en de sportaccommodaties van ROC A12. Sportservice Ede verzorgt de exploitatie van de sporthal, vanwege hun ervaring op dit gebied met andere sportaccommodaties in de gemeente Ede.

 

Duurzaam

De topsporthal wordt gebouwd door verschillende aannemers. Wethouder Weijland: : "We werken voor een groot deel met lokale en regionale bedrijven. Ik ben ook trots op het duurzame karakter van het gebouw. De hal is energiezuinig door warmte-koudeopslag en ledverlichting. De energie die nodig is, komt van zonne-energie en het warmtenet Ede."

 

Evenement start bouw

Op 21 juni vieren Gemeente Ede, ROC A12/COG en Sportservice Ede de start van de bouw met een sportief evenement voor studenten, medewerkers en bewoners van de Kenniscampus. Studenten ROC A12 en het eredivisie team van Vallei Volleybal Prins werken mee aan het evenement. Wethouder Johan Weijland, Toine Schinkel (lid College van Bestuur van COG) en Ronald ter Hoeven (directeur Sportservice Ede) openen gezamenlijk het evenement

 

Thuisbasis

De topsporthal wordt de thuisbasis voor het ROC A12/COG, diverse Edese sportverenigingen en eredivisieclub Vallei Volleybal Prins. Maar ook individuele sporters en buurtbewoners kunnen in de topsporthal sporten, eten en elkaar ontmoeten.

 

Uitstekende faciliteiten

Circa 1.200 toeschouwers kunnen straks in de topsporthal genieten van nationale en internationale (top)sportwedstrijden en -evenementen. Naast kijken naar sport kunnen Edenaren zelf ook gebruik maken van de uitstekende faciliteiten: een state-of the-art fitnessruimte, dojo en verschillende multifunctionele ruimten. De topsporthal is het verbindende element van sportpark De Hoekelumse Eng, met zeven voetbalvelden, een honkbalveld en een atletiekbaan. Hier komen nog een beachvolleybalveld, stormbaan en hardlooproutes bij.

Blokker sluit honderd winkels; veel banen verdwijnen

Gemaakt: Dinsdag, 16 mei 2017 19:34

REGIO - Blokker sluit komend jaar ruim honderd winkels. Daar bovenop sluit zusterbedrijf Marskramer ook nog eens honderd zaken.

 

Blokker stoot tevens Intertoys, Maxi Toys, Xenos, Big Bazar en Leen Bakker af. In totaal verdwijnen er bijna 2000 banen van de in totaal 7000 arbeidsplaatsen bij de bedrijven. Het grootste deel van de ontslagen valt bij het distributiecentrum.

 

Hoofd boven water

Door zich volledig te richten op slechts één winkelformule, Blokker, denkt het bedrijf beter en sneller te kunnen inspelen op de veranderde wensen van consumenten. 'Dat is nodig om in een zeer concurrerende markt en in het internettijdperk het hoofd boven water te houden', aldus het bedrijf in een verklaring.

 

De houdstermaatschappij Blokker Holding, waaronder alle ketens vallen, houdt op termijn helemaal op te bestaan.

Fanfare KNA Lunteren wederom Nederlands kampioen tijdens Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen

Gemaakt: Dinsdag, 16 mei 2017 20:50

DRACHTEN - Afgelopen zaterdagavond heeft het fanfare-orkest van de Lunterse muziekvereniging Kunst na Arbeid deel genomen aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap (ONFK) in theater de Lawei in Drachten. In de hoogste divisie ging KNA de strijd aan met 6 andere top-fanfares die uit alle windstreken naar Drachten afgereisd waren voor dit prestigieuze concours.

 

De driekoppige jury, die de orkesten vanuit een geblindeerde jurybox beoordeelde, kende aan het optreden van het Lunterse fanfare-orkest, dat onder leiding staat van dirigent Erik Kluin, maar liefst 93 punten toe. De jury gaf in haar toelichting aan dat ze unaniem waren in haar oordeel welk orkest met afstand de beste uitvoering ten gehore had gebracht. Dit werd door de jury tot uitdrukking gebracht door een duidelijk puntenverschil met de nummer 2.

 

Daarmee mocht KNA voor de 3e maal de Nederlandse kampioenstitel mee naar Lunteren nemen. Veel waardering was er voor de warme orkestklank, de interpretatie van dirigent Erik Kluin, de uitstekende solisten en de zelfverzekerde en muzikale uitvoering door het orkest.

 

Een unieke prestatie uitgerekend in het jaar waarin KNA haar 110-jarig bestaan viert. Doordat KNA net als in 2013 en 2015 nu dus ook in 2017 de nationale titel bemachtigde is men het eerste orkest in de historie van het ONFK dat deze titel 3 maal op haar naam heeft geschreven.

Nieuwe eigenaar bij RUIG

Gemaakt: Dinsdag, 16 mei 2017 20:52

EDE - Goed nieuws bij RUIG drinks & bites. Sinds kort heeft RUIG er een nieuwe eigenaar bij. Marlies Graveland-Koenders neemt het stokje over van Marten. Daarmee zwaaien vanaf nu Luuk Eggels, Marlies Graveland-Koenders en Rob Koenders de scepter over de Edese horecagelegenheid met uitzicht op de markt en de molen.

 

Marlies Graveland-Koenders is geen onbekende van RUIG. Ze is de vrouw van Rob Koenders, en ook eigenaar van Q's Poolcentrum en Teafreaks. ,,Bij RUIG ben ik verantwoordelijk voor de administratie, marketing en sta ik op vrijdag- en zaterdagmiddag achter de bar. We zijn een team met elk verschillende kwaliteiten. Een win-winsituatie in het belang van onze gasten." De stoerheid van RUIG blijft intact, de vrouwelijke touch van Marlies Graveland-Koenders zorgt voor de nodige nieuwe finetuning.

 

RUIG is nu zo'n anderhalf jaar geopend en het drietal merkt dat steeds meer vaste bezoekers de zaak bezoeken. Eggels, die het vaakst in de zaak te zien is: ,,We zien ook dat klanten elkaar gaan kennen. Er ontstaan onderlinge contacten. Erg leuk."

 

Het drankaanbod van RUIG is een weloverwogen keuze van het team. ,,Natuurlijk kunt u bij ons genieten van frisdranken en diverse (Belgische) bieren, maar onze wijnbar is echt speciaal. Of ervaar de vele gin tonics. In samenwerking met Wijnwinkel Heeren van de Wijn bieden wij 22 soorten, zowel wit, rood als rosé." En dat trekt wijnliefhebbers en fijnproevers aan die 'onder het genot van' RUIG met een bezoek vereren.

 

Graveland-Koenders: ,,Sowieso zoeken wij, waar dit past bij onze bedrijfsfilosofie, bewust de samenwerking met collega-ondernemers. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Keurslager Martin ter Stege hier vlakbij. Elke laatste zondag van de maand houden we hier een barbecue. Voor 12,50 euro kunt u onbeperkt genieten. Heerlijk kwaliteitsvlees van Ter Stege doet de rest." Over bites gesproken. RUIG is ook 'the place to be' voor een heerlijk smakelijk gerecht. De kaart is compact maar absoluut gevarieerd.

 

Naast dat de gasten zowel binnen als buiten kunnen genieten van het gebodene, is RUIG altijd op zoek naar beleving en actie. Rob Koenders: ,,Ga maar na. Op koopzondag 21 mei van 15.00 tot 20.00 uur houden we hier pal voor de deur een modeshow met het laatste kledingaanbod van Only For Men." Marlies Graveland-Koenders lachend: ,,En jawel, dan showt onze Luuk Eggels kleding op de catwalk."

 

RUIG beschikt over 54 zitplaatsen. Eten aan de bar is ook mogelijk. Eggels: ,,In overleg verzorgen we zakelijke borrels of verjaardagsfeestjes hier in de zaak. Vraag gerust naar de mogelijkheden."

Goedkoper parkeren in Ede Centrum

Gemaakt: Donderdag, 18 mei 2017 17:00

EDE - Vanaf 1 juli wordt het parkeren in Ede Centrum aantrekkelijker. Een dagkaart voor het parkeren wordt dan 20% goedkoper en kost straks 4 euro. Ook komt er een starttarief van € 0,20 voor de eerste 10 minuten, zodat mensen goedkoper kort kunnen parkeren om een snelle aankoop te doen in het centrum. Voor bewoners van het centrum komt er een bezoekersregeling, zodat bezoek tegen een gereduceerd tarief kan parkeren. Ook mantelzorgers in het centrum van Ede kunnen van deze maatregel gebruik maken. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten.

 

Wethouder Leon Meijer: "Het parkeren in Ede Centrum moet duidelijk, betaalbaar en simpel zijn. Deze nieuwe maatregelen hebben we in goede samenwerking bepaald met ondernemers (SBE) en bewoners van het centrum (BEC)." De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de nieuwe tarieven en maatregelen.

 

Eerdere verbetermaatregelen

Vorig jaar volgde een eerste set van maatregelen om het parkeren in Ede Centrum te verbeteren. Deze maatregelen hebben geleid tot meer parkeerders in het centrum. De gemeentaad heeft in de begroting voor 2017 en verder besloten dat er voor de komende jaren meer budget is voor nieuwe maatregelen. Met de combinatie van uurtarief en een goedkope dagkaart is parkeren in Ede Centrum het goedkoopste in de regio.

De gelukkigste mensen wonen in de gemeente Ede!

Gemaakt: Donderdag, 18 mei 2017 17:02

EDE - Bijna 89 procent voelt zich gelukkig. Dit is 2 procent hoger dan het Nederlands gemiddelde. Een mooie uitslag van Atlas voor Gemeenten!

 

In Ede bruist het van de mooie initiatieven vanuit de samenleving. Want in Ede zorgen we voor elkaar en voor onze mooie omgeving waarin we wonen en werken. Meer informatie leest u op Atlas voor Gemeenten.